Category Archives: máy đuổi chuột

Máy đuổi chuột XCAT

Máy đuổi chuột bằng Máy đuổi chuột bằng sóng siêu âm XCAT: sản phẩm Việt Nam. Được sản xuất bởi Tập Đoàn điện tử Đông Dương Nguyên lý hoạt động: – Là loại máy đuổi chuột, gián bằng IC vi xử lý phát ra sóng siêu âm có dải tần số từ 30 ~ 60 KHz, là sản phẩm thay thế an toàn và sach sẽ cho những chiếc bẫy hoặc những loại hoá chất gây độc hại mà bạn đang sử dụng. – Read More...