Blog Post

Keo dính chuột

Keo dính chuột ( keo bắt chuột, keo bẫy chuột ) – Sản phẩm được sản xuất từ nguyên liệu nhập khẩu từ Hàn Quốc, đảm bảo độ dính tuyệt vời. Khi đã bị dính keo, chuột không thể thoát ra được.

Keo chuột  có 3 dạng:
– Keo chuột  miếng giấy: thích hợp cho chuột nhắt dùng bẫy trong nhà, có 2 loại miếng xanh và miếng vàng.

– Keo dính chuột  lon: thích hợp dùng cho chuột lớn, đổ sản phẩm ra miếng bìa cat-tong đặt nơi chuột thường hay qua lại. Có lon lớn 800g  và lon nhỏ 160g.
– Keo dính chuột đựng trong miếng nhựa to và dày : dùng để bắt dính cả chuột to và nhỏ cực tốt, lượng keo cực nhiều và siêu dính. Chuột to khi dính keo không thể thoát ra được và cũng không thể ngặm nhấm hay lôi cả tấm keo nhựa dày đi được.